محاسبات تخصصی سیالات حفاری

سرفصل مطالب:

 1. محاسبه سرعت صعود و سقوط کنده های حفاری در فضای حلقوی
 2. محاسبات مربوط به فشار ستون سیال
 3. سرعت جداری گل
 4. زمان گردش گل درون چاه
 5. محاسبه بالا آمدن کنده ها
 6. زمان گردش گل درون چاه
 7. زمان بالا آمدن گل حفاری از ته چاه
 8. زمان گردش گل در سیستم کنده های حفاری از ته چاه
 9. محاسبات مربوط به مخلوط نمودن دو گل با وزن و حجم های مختلف
 10. محاسبه مربوط به افزایش و کاهش وزن گل
 11. محاسبه بازدهی پمپ های گل
 12. محاسبات مربوط به افزایش و کاهش وزن گل
 13. محاسبه مربوط به گنجایش و جایگزینی لوله های حفاری
 14. محاسبه مربوط به سیالات پایه روغنی با نسبت های مختلف روغن به آب
 15. محاسبات طراحی سیال حفاری
 16. کاربرد مواد شیمیایی
 17. دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه گل حفاری
 18. آموزش نرم افزارهای شبیه ساز سیال حفاری
 19. محاسبه و ساخت انواع گل در سازندهای سطحی
 20. گل های سنگین سازندهای پر فشار گل های لایه های تولیدی
 21. ایجاد اشکال و رفع آن ها در حالت های مختلف عملیات حفاری
 22. آزمایشات درمان گل
 23. افزایش وزن
 24. کاهش وزن رقیق کردن
 25.  افزودن گازوئیل
 26. محاسبه سرعت فواره ای
 27. محاسبه حجم  و حجم فضای حلقوی
 28. محاسبه حجم لوله
 29. محاسبه جایگزینی لوله
 30. محاسبه بازدهی پمپ
 31. طراحی و برنامه ریزی تولید حفاری جهت یک چاه
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار