نرم‌افزار PDMS - ماژول DRAFT & ISO DRAFT

عناوين دوره

سلسله مراتب در ماژول Draft

مشاهده Sheet

Application هاي موجود در ماژول Draft

1- General

2- Dimensioning

3- Labeling

4- 2D Drafting

5- Auto Drawing Production

General Application

نحوه ايجاد Department و تنظيمات مربوطه در پنجره Department Attributes

نحوه ايجاد Registry به دو روش Explicitly و From Template و تنظيمات مربوطه

نحوه ايجاد Drawing و تنظيمات مربوطه

نحوه ايجاد Sheet و تنظيمات مربوطه

نحوه ايجاد View با استفاده از دو روش Limits-Defined و User-Defined

پنجره Limits Defined View و تنظيمات مربوط به آن

نحوه ايجاد Draw List و تعيين Draw List Reference

پنجره User Defined View و تنظيمات مربوط به آن

كپي كردن يك Hierarchy

نحوه ايجاد Section به سه طريق Flat, Perpendicularو Stepped

نحوه ايجاد Detail View

طريقه ساخت Overlay

Dimensioning Application

انواع Dimensionها

نحوه كار با پنجره Linear/Angular Dimension

Toolbar مورد استفاده براي Dimensioning و نحوه استفاده از آن

نحوه جابجاي Dimensionها

پنجره Modify Linear Dimension و تنظيمات آن

تنظيمات موجود در پنجره هاي Linear/Angular Projection, Dimension Color & Font و Dimension Attributes

نحوه تغيير و ويرايش ابعاد با استفاده از پنجره Linear/Angular Dimension

Labelling Application

انواع Labelها

Symbolic Labels جهت استفاده از كتابخانه هاي موجود جهت Label گذاري، تنظيمات و ويژگيها

General Labels، تنظيمات و ويژگيها

كار با پنجره Auto tagging و استفاده از قابليتهاي آن جهت سهولت Tag گذاري

نحوه Modify نمودن Symbolic Labels, General Labels و Auto tagging

 

2D Drafting Application

كاربرد 2D Drafting

نحوه استفاده از دستور Draw Primitives

نحوه استفاده از دستور Local Symbols

ساختن VNOT

نحوه استفاده از آيتم‌هاي بخش Construct مانند Copy, Mirror, Repeat, Rotate و ...

 

Auto Drawing Production

ساختن DRWG

اندازه گذاري پايپينگ در View

اندازه گذاري Equipment در View

اندازه گذاري Structure در View

 

ISO Draft

كليات مربوط به ISO

پنجره System/Trim Isometric

نحوه كار با پنجره Standard Isometric

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار