نرم افزار PIPENET ماژول Transient

تشريح پارامترهاي مختلف ماژول Transient شامل:

خواص مايع

ويژگيهاي لوله

سرعت موج

معادله Jowkoski

نيروهاي نامتعادل

ضربه قوچ

سيستم تخليه تانكر آتش نشاني با استفاده از ماژول Transient با تغيرات شرايط شير خروجي

محاسبه نيروهاي گذراي هيدروليكي

آشنايي با پديده كاويتاسيون در خطوط لوله

آشنايي با اصول كنترل سيستم در خصوص پمپهاي آتش نشاني

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار