اتصال لوله های پلی اتیلن

 Introduction to Polymers

Definitions

Manufacturing Processes

Properties

Application

Advantages

Limitations

Deterioration of Polymers

Types of Polymers (PE, PVC, PTFE, PS, PP…)

Copolymers

Properties of Polyethylene (PE) as a Special Polymer

Joining Processes For Plastics

Ultrasonic Welding

Process Description

Advantages and Disadvantages

Applications

Equipment

Polymer Compatibility for Ultrasonic Welding

Machine Types

Joint Design

Welding Parameters

Variants of Ultrasonic Welding

Vibration Welding

Process Description

Advantages and Disadvantages

Applications

Equipment

Joint Design

Welding Parameters

Variants of Vibration Welding

Heated Tool Welding

Process Description

Advantages and Disadvantages

Applications

Equipment

Joint Design

Welding Parameters

Variants of Heated Tool Welding

Hot Gas Welding

Process Description

Advantages and Disadvantages

Applications

Equipment

Joint Design

Welding Parameters

Variants of Hot Gas Welding

Adhesive Bonding

Process Description

Mechanism of Adhesive Bonding

Interface Processes and the Role of Surface Preparation in Bonding

Advantages and Disadvantages

Applications

Classification of Adhesives

Adhesive Types

Friction Stir Welding

Process Description

Advantages and Disadvantages

Applications

Equipment

Welding Parameters

Spin Welding

Process Description

Advantages and Disadvantages

Applications

Equipment

Joint Design

Welding Parameters

Extrusion Welding

Process Description

Advantages and Disadvantages

Applications

Equipment

Joint Design

Welding Parameters

Variants of Extrusion Welding

Terminology Relating to Plastic Piping Systems

PE Pipe Joining Procedures

Precautions:

Static Electricity

Electric Tools

Protection Against Shear and Bending Loads

Liquid Hydrocarbon Permeation

Leakage at Fusion Joints

Handling

Fusion in Cold Weather

Key Factors for Quality Fusions

More Important Processes:

Butt Fusion

Set-Up Parameters

Procedures

Butt Fusion Qualifying Procedures

Acceptable Fusions

Unacceptable Fusions

Saddle Fusion

Saddle Fusion to a Pressurized Main (Hot Tapping)

Required Equipment

Set-Up Parameters

Saddle Fusion Parameters

Procedure

Saddle Fusion Qualifying Procedure

Alternate Saddle Fusion Qualifying Procedure

Acceptable Fusions

Unacceptable Fusions

Socket Fusion

Set-Up Parameters

Procedure

Socket Fusion Qualifying Procedure

Acceptable Fusions

Unacceptable Fusions

Heat Fusion Joining of Unlike PE Pipe and Fittings

Codes, Standards and Recommended Practices for PE Piping Systems

Qualification of Joints (Qualification of Polyethylene Saddle-Fused, Socket Fusion and Butt Fusion Joints)

Field Leak Testing of Polyethylene (PE) Pressure Piping Systems Using Hydrostatic Pressure

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار