بالانس تجهیزات دوار

مروري بر مباني ارتعاشات مکانيکي و آشنايي با مشخصه هاي سيستم هاي ارتعاشي

آشنايي با فرکانس طبيعي و عوامل ايجاد ارتعاش در صنعت
آشنايي با تجهيزات ارتعاش سنجي و مشخصه هاي آنها
نحوه اندازه گيري ارتعاشات در صنعت و ارزيابي شدت ارتعاشات ماشين ها و تعيين مقادير مجاز
آشنايي با عيوب متداول در ماشين هاي دوار
مروري مختصر بر پردازش سيگنال ديجيتال
تشخيص عيب به کمک طيف فرکانسي ارتعاش، زاويه فاز ارتعاش و شکل موج ارتعاش
تشخيص عيب به کمک منحني اٌربيت
تشخيص عيب ياتاقانها به کمک انولوپ و ....
آشنايي با سايدباندها و علل ايجاد آنها
آشنايي با مودهاي ارتعاشي و مروري بر آناليز مودال
تعريف ناميزاني (شناخت)
علل وقوع ناميزاني
نشانه هاي ناميزاني (روش تشخيص)
روشهاي بالانس ماشين هاي دوار
استاندارد مقادير مجاز ناميزاني

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار