اصول اساسی تلمبه ها

آشنایی شرکت کنندگان با تلمبه و چگونگی سرویس و نگه داری آنها

انواع پمپ، نحوه انتخاب و کاربرد آن ها
اجزا پمپ های گریز از مرکز
تعاریف و اصطلاحات در پمپ
کاویتاسیون و خسارات ناشی از آن
پارامترهای موثر در عملکرد پمپ ها
اشکالات پمپ و علل پیدایش آن
راه اندازی و از سرویس خارج کردن پمپ ها
اصول پایپینگ پمپ ها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار