طراحی حرارتی مبدلهای Shell & Tube با استفاده از نرم افزار HTRI و Aspen B-jac

Part 1: Shell & Tube Thermal Design

Thermal design of shell & tube heat exchangers by HTRI software (Xist module) Including
Introduction to shell & tube heat exchanger, different TEMA types
Exchanger geometry, components of tube bundle, temperature analysis
Stream analysis, inputting process condition & physical properties
Analysing a sample of single phase-single phase case


Part 2: Shell & Tube Mechanical Design

Mechanical design of shell & tube heat exchangers by Aspen software (Teams module) Including
Body flange
Tubesheet and expansion joint
Running and analysing a sample of fixed tubesheet exchanger
Thermal and mechanical design of a two phase case, vibration analysis

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار