آشنایی با نحوه انتخاب کمپرسورها

Compressor Types and Terminology

Compressor Analysis

Gas Analyzing

Kind of gas Compression process(Adiabatic,Isotropic,polytrophic)

Temprature of gas and effect on compressors

Mixed gas and compression of them

Friction losses in piping in gas system

Critical pressure

Capacity control in commpressors

Compressor and Piping System Simulation

Selection of sealing system in compressors

Compressor selection Methods

Selection of Reservoir and capacity calculation for each package

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار