بازرسی جوش به روش مایعات نافذ PT Level I,II

مراحل کلی انجام تست مایعات نافذ

روش های مختلف تست PT و انواع مایعات نافذ و انتخاب روش مناسب

آشنایی با انواع تجهیزات تست PT

بازرسی و ارزیابی نشانه های بروز عیب شامل:

ناپیوستگی های ذاتی در مواد

دلایل ایجاد اثرات عیب

ظهور اثرات عیب

زمان ظهور اثرات عیب

تاثیر دما، نور، آلودگی ها و ...

نحوه ثبت گزارشات و استانداردهای مرتبط

مزایا و محدودیت های روش PT

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار