حفاظت کاتدی

مقدمه ای بر خوردگی

پیل های الکتروشیمیایی

پوشش های حفاظتی

اصول مقدماتی الکتریسیته

اصول حفاظت کاتدی

سیستم حفاظت کاتدی با روش آندهای فدا شونده (Sacrificial system)

سیستم حفاظت کاتدی با روش اعمال جریان (Impressed current system)

تستها و تجهیزات مربوط حفاظت کاتدی

استانداردهای حفاظت کاتدی

معیارهای حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی در خاک

حفاظت کاتدی در آب

حفاظت کاتدی در بتن

مقدمه ای بر طراحی حفاظت کاتدی

جریانهای سرگردان و اثرات تداخلی

تمهیدات مقابله با تداخل

پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی

مانیتورینگ و نگهداری سیستم حفاظت کاتدی

بحث و بررسی مثال های عملی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار