آزمون هاي خوردگي

مروری بر خوردگی

آشنايي با تجهيزات آزمايشگاهي خوردگي

آماده سازی نمونه ها و محیط آزمایش

آشنايي با آزمون غوطه وري (كاهش وزن) در شرايط و محيط هاي مختلف

آشنايي با نقش اكسيژن در خوردگي آهن در آب

آشنايي با واكنش هاي كاتدي در محيط هاي خورنده

آشنايي با نيروي محركه پيل هاي گالوانيكي

آشنايي باخوردگي دو فلزي يا گالوانيكي

آشنايي با پيل هاي اختلاف دما(حرارتي)

آشنايي با اتر سطح كاتد در خوردگي گالوانيكي و بررسي اتر اختلاف غلظت يون فلزي بر خوردگي در اتصالات گالوانيكي

آشنايي با پيل اختلاف دمش

آشنايي با آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک

آشنايي با آزمون پلاریزاسیون خطی

آشنايي با آزمون پلاریزاسیون سیکلی

آشنايي با آزمون طیف امپدانس الکتروشیمیایی

آشنايي با آزمون خوردگی سایش

آشنايي با آزمون خوردگی شیاری

آشنايي با آزمون خوردگی بین دانه ای

آشنايي با آزمون روش های هیونی باری فولادهای زنگ نزن

آشنايي با آزمون روش استرایکر

آشنايي با آزمون خوردگی توام با تنش

آشنايي با روشهای آزمایشات NACE با تمرکز برروی SSCو HIC

آشنايي با آزمون SCC با سرعت کرنش آهسته (SSRT )

آشنايي با آزمون salt spray

تفسیر نتایج آزمایشات

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار