خوردگی و روشهای کنترل آن

تعریف خوردگی

اهمیت خوردگی/هزینه های خوردگی

مکانیزم های خوردگی

پیل های الکتروشیمیایی

انواع خوردگی

روئین شدن

تست های خوردگی، بازرسی و مانیتورینگ خوردگی در صنایع (روشها و استانداردها)

تکنیک های کنترل خوردگی

حفاظت کاتدی و حفاظت آندی

رنگ و پوشش

بازدارنده های خوردگی

خوردگی ترش/ خوردگی شیرین

خوردگی در صنایع نفت وگاز

خوردگی در صنایع دریایی

خوردگی در محیط های ویژه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار