آشنایی با انواع آزمونهای کنترل کیفیت قطعات

کلیات کنترل کیفیت

فعالیتهای کنترل کیفیت

طرح بازرسی و آزمایش(ITP)

آشنایی با انواع آزمونهای مخرب کنترل کیفیت قطعات ( آنالیز شیمیایی،کشش، سختی سنجی، ضربه، متالوگرافی و ...) و استانداردهای آن

آشنایی با انواع آزمونهای غیرمخرب(NDT) کنترل کیفیت قطعات (VT,PT,MT,UT,RT) و استانداردهای آن

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار