دوره پیشرفته روش های نوین تولید هندسه و شبکه های بدون سازمان با استفاده از نرم‌افزارهای ICEM-CFD و TGrid

سرفصل مطالب:

تولید هندسه به صورت مستقل در نرم‌افزار ICEM-CFD

استفاده از فایل هندسه تولید شده در نرم‌افزارهای CAD/CAM

انجام تعمیرات و اصلاح هندسه بر روی فایل‌های ورودی از نرم‌افزارهای دیگر (IGS، Step، ....)

مبانی تولید شبکه بدون سازمان در نرم‌افزار ICEM-CFD

استفاده از ماژول Tetra/Mixedجهت تولید اتوماتیک شبکه‌های بدون ساختار

تولید شبکه بدون سازمان با استفاده از تکنیک Octree

تولید شبکه بدون سازمان با استفاده از تکنیک Delaunay

تولید شبکه بدون سازمان با استفاده از تکنیک Advancing Front

استفاده از مشهای تلفیقی Prism/Tetra جهت تولید شبکه لایه مرزی

استفاده از ماژول Hexa جهت تولید نیمه‌اتوماتیک شبکه‌های سطحی و حجمی

هموارسازی و افزایش کیفیت شبکه تولیدی- بررسی معیارهای شبکه با کیفیت قابل قبول در نرم‌افزارهای FLUENT و CFX

تولید بخش‌ها- آماده‌سازی برای نرم‌افزارهای CFX و FLUENT

تعریف Replay File جهت انجام اتوماسیون و کاهش زمان تولید هندسه و شبکه در شبیه‌سازی‌های صنعتی و کاربردی

استخراج هندسه از شبکه‌های msh و cfx5

مبانی تولید شبکه بدون سازمان و هیبرید با استفاده از نرم‌افزار TGrid

 

پروژه‌های کاربردی

تولید شبکه بدون‌سازمان بر روی بلوک سیلندر به همراه پاکسازی و رفع عیب از هندسه وارد شده

تولید هندسه و شبکه بدون سازمان در یک چندراهه دارای هدر ورودی خروجی

تولید شبکه بدون‌سازمان و لایه مرزی هیبرید در اطراف هواپیمای مسافربری

تولید شبکه هیبرید لایه‌مرزی، بدون سازمان در فضای اطراف خودرو با استفاده از نرم‌افزارهای ICEM-CFD و TGrid

بازسازی هندسه و تولید شبکه بدون‌سازمان به همراه Size Function بر روی قطعه پایپینگ شامل چندراهه و قطعات لوله و فلنج در نرم‌افزار ANSYS TGrdi

تعویض و بازسازی موضعی شبکه در نرم‌افزار TGrid

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار