دوره مقدماتی شبیه سازی با استفاده از نرم افزارهای ICEM-CFD و ANSYS-FLUENT

 

شرح دوره:

این دوره برای کسانی‌ مناسب است که با مفاهیم پایه‌ای دینامیک سیالات و انتقال حرارت آشنا هستند و مایل به شبیه‌سازی فرآیندهای دینامیک سیالات با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی هستند. در این دوره ابتدا مبانی CFD به صورت مختصر ارائه می‌گردد و با معرفی و ارائه منابع مناسب، دانشجویان به فراگیری کامل مباحث CFD مورد نیاز در FLUENT هدایت می‌شوند. پس از آن مبانی کار با نرم‌افزارهای ICEM و FLUENT ارائه می‌شوند. همچنین به فراخور پروژه‌های مناسب نیز توسط دانشجویان مورد شبیه‌سازی قرار می‌گیرد.
سرفصل دوره:
1. مقدمه‌ای بر دینامیک سیالات محاسباتی شامل:
• دیدگاه‌های موجود در دینامیک سیالات محاسباتی
• تفکیک معادلات
• دیدگاههای حجم محدود، اختلاف محدود، دیدگاه المان محدود،
• روش‌های بر پایه فشار (تراکم‌ناپذیر) و روش‌های بر پایه دانسیته (تراکم‌پذیر)
• کوپل بین سرعت و سرعت
• متد SIPMPLE و متد SIMPLEC
• تکنیک‌های شتاب حل Multigrid
• همگرایی
2. آشنایی با نرم‌افزار FLUENT:
• شرایط مرزی در FLUENT شامل:
o شرایط مرزی وروی و شرایط مرزی خروجی،
o شرایط مرزی تقارن و تقارن محوری و شرایط مرزی تکرار شونده
• تنظیمات حل‌کننده در FLUENT شامل:
o متدهای تفکیک فشار، متدهای تفکیک سرعت، متدهای تفکیک دیفیوژن، متدهای تفکیک زمانی
o ضرایب زیرتخفیف
o تنظیمات Multigrid
3. آشنایی با نرم‌افزار ICEM:
• وارد کردن و ویرایش هندسه از نرم‌افزارهای دیگر، تولید هندسه به صورت مستقل در نرم‌افزار ICEM-CFD،
• استفاده از ماژول Tetraجهت تولید اتوماتیک شبکه‌های بدون ساختار
• استفاده از ماژول Hexa جهت تولید نیمه‌اتوماتیک شبکه‌های سطحی و حجمی
• هموارسازی و افزایش کیفیت شبکه تولیدی، تولید بخش‌ها،
• معرفی مرزهای شبیه‌سازی و خروج آن برای نرم‌افزهای CFD
4. آشنایی با مدل‌ها در نرم‌افزار FLUENT:
• مدل‌های توربولانس شامل:
o آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل Spalart-Almaras
o آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل k-epsilon
o آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل k-omega
o آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل RSM
o آشنایی و تنظیمات مربوط به مدل LES
o انتخاب مدل‌های توربولانس مناسب در مسائل صنعتی
• انتقال حرارت در نرم‌افزار FLUENT شامل:
o معادلات حاکم بر انتقال حرارت
o ترم‌های مختلف انتقال حرارت، ترم گرمایش ویسکوز، ترم‌های پخش گونه‌ها
o شرایط مرزی انتقال حرارت
o مدل‌های تشعشعی
o شبیه‌سازی جریان جابجایی طبیعی
• انجام پروژه هاي نمونه شامل:
o شبیه‌سازی جریان جابجایی طبیعی بر روی دیواره عمودی دما ثابت با استفاده از مدل بوزینسک
o شبیه‌سازی جریان تراکم‌پذیر بر روی ایرفویل ناکا با استفاده از مدل‌های مختلف توربولانس و مقایسه نتایج با نتایج آزمایشگاهی
5. دریافت خروجی و Post Processing در نرم‌افزارهای ANSYS-CFD Post و FLUENT
• آشنایی با روش‌های تهیه خروجی شامل:
o نماهای سه‌بعدی از هندسه و شبکه حل
o تهیه و استخراج کانتورهای اسکالر و بردارها
o تهیه انیمیشن مستقل از زمان با استفاده از Scene Animation
o تهیه انیمیشن وابسته به زمان با استفاده از Solve Animate
o خطوط جریان دوبعدی و سه‌بعدی

 

6. دریافت خروجی و Post Processing در نرم‌افزارهای ANSYS-CFD Post و FLUENT
• تولید هندسه، شبکه بدون‌سازمان و شبیه‌سازی مستقل و وابسته به زمان جریان آب و انتقال حرارت همزمان بر روی یک کانال همراه با مانع جامد در مقابل جریان
• تولید شبکه بدو‌ن‌ سازمان و شبیه‌سازی جریان بر روی یک خودروی سواری (سه‌بعدی) و تحلیل نتایج در نرم‌افزار CFD-Post
• شبیه‌سازی سه‌بعدی پخش آلاینده‌های خروجی از یک استک در فضای بی‌نهایت پیرامون در هوای آرام و وزش باد شدید

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار