شبيه سازي پيشرفته 2 با استفاده از نرم افزار FLUENT شامل مباحث DPM و Combustion

 

شرح دوره:

مباحث کلی این دوره بیشتر بر پایه مثال های کاربردی خواهد بود که در آنها کلیه مراحل ساخت مدل، تولید شبکه و تعریف مساله در نرم افزار، توسط دانشجویان انجام می شود. دو مبحث ردیابی ذرات معلق و شبیه‌سازی احتراق مباحث اصلی گنجانده شده در این دوره هستند
سرفصل:
3. مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی
شبیه‌سازی فاز دوم به صورت یک فاز پیوسته- مدل‌های اویلری-اویلری و اویلری-لاگرانژی
شبیه‌سازی دو فاز به صورت سیال‌های حل‌ناپذیر- مدل‌ VOF
شبیه‌سازی با استفاده از مدل انتقال گونه‌ها Species Transport
شبیه‌سازی با استفاده از تئوری کسر مخلوط PDF Mixture
4. ردیابی ذرات معلقدر دیدگاه اویلری-لاگرانژی و با استفاده از مدل Discrete Phase Model
دیدگاه‌های موجود در ردیابی ذرات معلق، کوپل یک طرفه و دوطرفه بین حل جریان و حل ذرات و نیروهای موثر بر ردیابی ذرات معلق
تئوری‌ها و روش‌های محاسبه نیروی درگ بر ذرات، مکانیزم حرکتی ذرات نانومتری، حرکت ذرات تحت تاثیر توربولانس، تئوری و روش‌های مختلف تزریق ذرات
سرنوشت ذرات در برخورد با مرزها و ردیابی ذرات سوخت و مکانیزم‌های حرکتی و جرمی قطرات سوخت
انجام پروژه نمونه شبیه‌سازی جریان و ردیابی ذرات یک سیستم تزریق و جمع‌آوری ذرات جامد
انجام پروژه نمونه شبیه‌سازی تزریق و احتراق ذرات سوخت مایع در یک محفظه احتراق صنعتی
5. مدل‌سازی احتراق
تئوري و معرفي مدل هاي موجود و دیدگاه‌های موجود در مدل‌سازی احتراق، احتراق پیش‌مخلوط، احتراق تا حدودی پیش‌مخلوط، احتراق پس‌مخلوط
مدل‌های احتراقی Species Transport، مدل‌های احتراقی Non-Premixed Combustion، مفهوم کسر مخلوط و جداول مراجعه‌ای PDF Mixture
ارتباط بین احتراق و توربولانس، احتراق ذرات سوخت، کوپل احتراق و ردیابی ذرات
شبیه‌سازی احتراق سوخت گاز متان در یک محفظه احتراق با استفاده از مدل Species Transport
شبیه‌سازی تزریق و احتراق ذرات سوخت مایع در یک محفظه احتراق صنعتی با استفاده از مدل‌های DPM و Non-Premixed Combustion

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار