حسابداري قراردادهاي بلند مدت (پيمانکاری)

تعاريف,‌ اصول و مفاهيم پيمان در حسابداري پيمانکاري

تبيين استاندارد حسابداري پيمان هاي بلند مدت

روش شناسائي درآمد درصد پيشرفت کار و کار تکميل شده

حسابداري پيمانکاري به روش درصد پيشرفت کار و کارتکميل شده (دفاترپيمانکار)

حسابداري پيمانکاري در دفاتر کارفرما به روش درصد پيشرفت کار و کارتکميل شده

تغيير در برآوردها

ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ انعکاس‌ مبلغ‌ قابل‌ بازيافت‌ پيمان ها

افشاء رويه هاي حسابداري پيمانکاري در صورت هاي مالي

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار