حسابداري حقوق و دستمزد

اجزاء و عناصر سيستم حقوق و دستمزد

وظيفه دايره ثبت ورود و خروج پرسنل

وظيفه دايره حسابداري حقوق و دستمزد

قرارداد کار و شرايط اساسي انعقاد قرارداد

مزاياي مستمر و غير مستمر

اضافه کار و محاسبه نرخ هر ساعت اضافه کار

محاسبه حقوق و مزايا

کسورات حقوق و مزايا (حق بيمه, ماليات و ساير کسورات

ليست حقوق و دستمزد

ثبت هاي حسابداري حقوق و دستمزد در دفاتر حسابداري

کنترل‌هاي داخلي حسابداري حقوق و دستمزد

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار