مدیریت ادعا و حل اختلافات در قراردادها و پروژه ها

          

اهداف دوره:  آشنایی با ادعا و انواع دلایل ایجاد ادعا و ایجاد تسلط در مدیران بمنظور   

                      مدیریت ادعا در انواع پروژه و قرارداد پیمانکاری

 

مخاطبین دوره:

•برنامه ریزان و مديران پروژه،

•مدیران امور قرارداد و پیمانها،

•کارشناسان و مدیران اجرایی پروژه،

•کلیه كارشناسان کنترل کننده پروژه،

•مدیران واحدهای حقوقی شرکتها و سازمانها.

 

عناوین دوره:

•تعریف ادعا یا خواسته

•انواع ادعا در قراردادي پيمانكاری

•مهمترين دلايل بوجود آمدن ادعا

•مهارتهای مدیران بمنظور پیشگیری از ادعا

•تنظیم دقیق اسناد مناقصه و قرارداد و ادعا

•کنترل دقیق پروژه ابزار مديريت ادعا

•تحليل كمي ادعا

•تحلیل کیفی ادعا

•كنترل و محدود نمودن ادعا

•نقش فهرست بها بمنظور كنترل و یا رفع ادعا

•کنترل اطلاعات بمنظور طرح ادعا

•نحوه اثبات ادعا یا رفع ادعا

•نقش اسناد و "اقامه دلیل" در اثبات ادعا

•روشهای پيشگيري از ادعا

•نتیجه گیری

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار