طرح تکریم ارباب رجوع

پارادایم های جدید سازمان ها ( ساختار ، استراتژی ، تکنولوژی ، کارکنان )

تعاریف مدیریت مبتنی بر ارتباط ، مشتری و وظایف آن

طرح تکریم ارباب رجوع ، اهداف و مراحل آن

مدیریت استراتژیک و مشتری مداری

آشنایی با صدای مشتری و خانه کیفیت و QFD

بررسی مدل های مشتری مداری و مدل کانو و شاخص های رضایت مشتریان

بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری

تعیین نیازمندی های طراحی

وفاداری مشتری و شاخص های حمایت از مشتری

مدیریت بهره وری و ارتباط آن با رضایت مشتریان

بررسی مدل های رهبری و رضایت مشتریان

تجارت الکترونیک و رضایت مشتریان

ارائه مدل های مشتری مداری در برخی از سازمان های دولتی و خصوصی

نمایش فیلم

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار