مفهوم ارزش کسب شده

مسائل کلیدی مدیریت ارزش که ارزش کسب شده می تواند در پاسخ گویی آن موثر باشد

کاربرد ارزش کسب شده در مدیریت پروژه

عناصر اصلی مدیریت ارزش کسب شده

تجزیه وتحلیل عملکرد مدیریت ارزش کسب شده

پیش بینی با استفاده از شاخصهای مدیریت ارزش کسب شده

تجارب کلیدی در مدیریت ارزش کسب شده

کارگاه آموزشی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار