مدیریت استراتژیک

الف ) اهداف دوره
آشنایی با تفکر استراتژیک
روش مراجعه و بهره برداری از اطلاعات مرجع
انجام یک پروژه عملی تدوین استراتژی


سرفصل دوره
تاريخچه مدیریت استراتژیک
معرفی الگوی های مختلف تدوین استراتژی
تعريف الگوی پیشنهادی دوره دیوید- کاپلان- برایسون
طرح ریزی پروژه
کارگاه
شناسایی ذینفعان
کارگاه
محیط پیرامونی
کارگاه
مسائل استراتژیک
کارگاه
تحلیل روابط علی و معلولی
ارکان جهت ساز
کارگاه
تدوین نقشه استراتژیک
کارگاه
ارزیابی عملکرد
کارگاه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار