مدیریت عملکرد

تاریخچه و تعاریف مدیریت عملکرد

انواع روش های ارزیابی

فرآیند مدیریت عملکرد و بررسی چرخه آن

روش های ارزیابی عملکرد در سازمان های خصوصی و دولتی

آشنایی با الگوهای مدیریت عملکرد (مدل BSC ، مالکو ، بالدریج ، EFQM)

بررسی عملکرد سازمان و کارکنان

بررسی نارسایی های مدیریت عملکرد در بخش دولتی در ایران

بررسی کانون های ارزیابی مدیران

نمایش فیلم

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار