دوره آموزشی مهارت مديريت استرس

شناسایی موقعیت های استرس آفرین و علایم استرس

آشنایی با شیوه های مقابله

آشنايي با روش آرامسازي

تمرين روش آرام سازي

آشنایی با مهارت حل مسئله

تمرین مهارت حل مسئله

آشنايي با مهارت مديريت خشم

تمرين مهارت مديريت خشم

آشنایی با مهارت مديريت زمان

تمرین مهارت مدیریت زمان

آشنايي با شيوه استفا ده از شبكه حمايت اجتماعي براي مديريت استرس

آشنایی با راهکارهای عملی سبک زندگی سالم

استفاده از توصيه‌هاي كوچك در مديريت استرس

استرس چيست؟

نشانه‌هاي استرس:

بعد جسماني

بعد رواني

بعد اجتماعي

بعد معنوي

چگونه استرس مي‌تواند بر ما اثر بگذارد

استرس بخشي از زندگي طبيعي هر انساني است

پاسخ ستيز يا گريز

چه عواملي مي‌توانند استرس توليد كنند

مقابله‏هاي مسئله مدار

استفاده از مهارت حل مسئله

برنامه‏ريزي كردن به قصد برطرف كردن استرس

 كنار گذاشتن فعاليت‌هاي غير مرتبط و تمركز بر استرس و مشكل موجود جهت به حداكثر رساندن تمركز فكري در جهت برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري يا حل مسئله

راهنمايي و مشورت گرفتن از ديگران در جهت مقابله با استرس

 جستجوي اطلاعات لازم كه به تصميم‌گيري و حل مسئله كمك مي‌كند

مقابله‏ هاي هيجان مدار

دعا، نذر، توكل و مقابله‌هاي مذهبي

معني جديد و مثبت دادن به استرس

درددل كردن با اطرافيان و نزديكان

ابراز هيجانات منفي به شيوه‌اي سازگارانه و نه اغراق‌آميز يا افراطي

فكر كردن به مسايلي غير از استرس

با خود حرف زدن

سرگرم كردن خود با فعاليت‌هاي ذهني  مثل بازي‌هاي فكري

ورزش يا فعاليت فيزيكي انجام دادن

مقابله ‏هاي ناسازگارانه

استفاده از مواد مخدر يا محرك

انجام رفتارهاي پرخاشگرانه بدون فكر و تأمل

تسليم شرايط شدن و دست از تلاش برداشتن

خيال‌پردازي

فرار

خودكشي

قهر

فنون مديريت استرس

سبك زندگي سالم

آرامسازي

حل مسئله

مديريت خشم

مديريت زمان

استفاده از شبكه حمايت اجتماعي

توصيه‌هاي كوچك براي مقابله با استرس

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار