دوره آموزشی مديريت فرهنگ سازمانی

تحلیل تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی
عناصر و مولفه های تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی
فرایند شکل گیری فرهنگ سازمانی
شاخص های موثر در تعیین سطح فرهنگ سازمان
تشریح انواع فرهنگ سازمانی
رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و عملکرد کارکنان
تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر درون و بیرون سازمان
بررسی و تحلیل تئوریها و نظریه های مطرح در فرهنگ سازمانی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار