دوره آموزشی مدیریت عملکرد

  1. مباني نظري بهبود عملكرد و تعريف شاخص هاي آن

نقش بهبود عملکرد در توسعه

بهبود عملكرد درسازمان هاي مدرن

مدرنيسم سازماني

تعهدسازماني وشيوه هاي تقويت تعهدكاركنان درسازمان

  1. بازخورد عملکرد

برخورد با افزاد مشكل ساز

اجراي بازنگري  عملكرد سازنده  در سازمان

  1. سیستمهای ارزیابی عملکرد کارکنان صنعت نفت
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار