دوره آموزشی مديريت تجربه مشتری (Customer Experience Management)

تعاریفمدیریت تجربه مشتری

ویژگیهای مدیریت تجربه مشتری

سطوح مدیریت تجربه مشتری

چارچوب مدیریت تجربه مشتری

چرخه برنامه های تجربه مشتری

فرایند مدیریت تجربه مشتری

مدیریت تجربه مشتری به منظورساخت مارک

مزایای مدیریت تجربه مشتری

مراحل چهارگانه اجرای مدیریت تجربه مشتری (CEM)

شاخصهای مدیریت تجربه مشتری و اندازه گیری آن

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار