دوره آموزشی ارزشهای اخلاقی و توسعه سازمانی

تعریف اخلاق و ارزشهای اخلاقی در سازمان
شناسایی و تشریح عوامل تاثیرگذار بر رفتار و اخلاق پرسنل سازمان
تشریح فاکتورهای موثر بر ارزشهای اخلاقی هر یک از سطوح پرسنلی سازمان
جایگاه ارزشهای اخلاقی در سازمان و تاثیر آنها بر توسعه عملکرد سازمان
تشریح اصول و فرایند توسعه ارزشهای اخلاقی در سازمانها
ارزشهای اخلاقی رهبران و سازمانهای اخلاق مدار
تحلیل عوامل اقتصادی ، اجتماعی و روانشناسی موثر بر ارزشهای اخلاق کارکنان
فوائد مدیریت و توسعه ارزشهای اخلاقی در درون و بیرون سازمان ، ذینفعان و مشتریان
جایگاه ارزشهای اخلاقی در توسعه استراتژی ها و موفقیت سازمانی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار