دوره آموزشی ارزشهای اخلاقی وتوسعه سازمانی

مفهوم ارزشهای معنوی وسازمانی
تفاوت ارزشهای مادی ومعنوی در سازمان
ضرورت بهره مندی سازمان از ارزشهای معنوی واخلاقی جهت مقابله بابی انگیزگی
روشهای توسعه ارزشهای اخلاقی
تعریف متقن از فرهنگ سازمانی
نقش فرهنگ سازمانی در توسعه سازمانی
نقش یاد گیرندگی در توسعه سازمانی
ارزشهای مدیریتی در توصیف فرهنگ هم گرایی
ارایه پانل کارگاهی با اهدای جایزه ازسوی استاد

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار