دوره آموزشی خانواده بالنده ، خانواده آشفته

استرس شغليJob Stressطلاق عاطفیemotional divorce
مشارکت کاذب زناشوییpseudo-mutuality
مشكلات ماليFinancial conflictجدايي و طلاقSeparation & divorce
اختلال خوردنEating disorderخيانت همسرانInfidelity
افسردگيDepressionوابستگي(همبستگي متقابل) Dependency
اضطرابAnxietyفقدان عشق و محبت Less of love/affection
خشم(عاطفه)AngerناشكيبائيIntolerance
سرزنشBlameبحران ميانساليMidlife Crisis
حسادتJealousy تعامل يا ارتباط متقابلCommunication
سوء مصرف الكل و مواد Alcohol-abuseتفاوت هاي شخصيتيPersonality differences

بدرفتاري روانيPsychological abuseحوادث تغييردهنده زندگيlife-changing events
بدرفتاري جسميPhysical abuse
بدرفتاري جنسيSexual abuse
اعتیاد الکترونیکی electronical addict
مشاجرات والدين با كودكان و نوجوانانParenting conflicts-children & adolescents
تفاوت هاي مذهبي-عقيدتيReligion Spirituality difference
اختلاف نظر در مورد فعاليت هاي تفريحي Recreational activities dispute
تعارض بين نقش هاي شغلي و نقش هاي زوج در خانه Work/home role strain
مشكلات خانواده هاي مختلط ( دخالت خانواده اصلی)Blended family
سرخوردگي در روابطDisillusionment with relationship
بي ميلي همسر براي حاضر شدن در جلسه مشاورهOne partner unwilling to attend therapy

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار