دوره آموزشی روشها و فنون حل مساله

اصول کلی ایجاد راه حلهای جانشین
تعاریف ومفاهیم مهارت حل مسأله
فرآیند حل مسأله
فرآیند و مدل مقابله
فرموله بندی مسأله
گام های حل مسأله
موانع حل مسأله
تمرین عملی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار