دوره آموزشی رفتار سازمانی با رویکرد DiSC

اهداف رفتاری دوره :
فراگیر می بایست بعد از این دوره مدل رفتاری خویش را شناخته و توضیح دهد .
فراگیر می بایست بعد از این دوره مدل رفتاری دیگران را شناخته و توضیح دهد.
فراگیر می بایست بعد از این دوره بتواند مدل رفتاری خود را با دیگران تطبیق دهد.
فراگیر می بایست بعد از این دوره، ارتباطات موثر در تیم های کاری برقرار نماید.
فراگیر می بایست بعد از این دوره ، تشکیل و هدایت تیم های کاری را به طور موثر انجام دهد.
مقدمه و تعیین اهداف دوره:
معارفه فراگیران و ایجاد فضای صمیمی در کلاس جهت تحقق اهداف دوره
معرفی مدل DiSC از طریق رنگ ها ( قرمز D - زرد i– سبز S– آبی C )
ارائه خصوصیات مدلهای رفتاری مختلف در قالب فعالیت های گروهی
ارائه نتایج تیم ها در خصوص ویژگی های شخصیتی هر گروه و مشاغل و فعالیت های مورد علاقه هر گروه
بررسی تعارضات و اختلافات تیپ های شخصیتی متفاوت در کارهای تیمی
اهمیت تطبیق مدل رفتاری در بهبود اثربخشی ارتباطات و فعالیت های تیمی
انجام بازی های مدیریتی و توجه به رفتار فراگیران در بازی ها با توجه به خصوصیات رفتاری هر گروه و ارائه نتایج یادگیری توسط فراگیران
ارائه مباحث تئوری کار تیمی شامل ، اهمیت کار تیمی ، تفاوت تیم با گروه ، خصوصیات تیم های موفق ، انواع تیم ، وظایف لیدر یا رهبر تیم ، اصول کار تیمی و مشکلات کار تیمی و ...

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار