دوره آموزشی روانشناسي صنعتي و سازماني

نقش و جايگاه منابع انساني در دنياي كار
تعريف روانشناسي، مكاتب، رويكردها و رشته هاي تخصصي
روانشناسي صنعتي/ سازماني، تاريخچه و حوزه هاي كاري آن
تفاوت هاي فردي در دنياي كار و طرح ريزي موفقيت شغلي از جهت روانشناختي
تجزيه و تحليل مشاغل، ويژگي ها والزامات روانشناختي آنها
تدوين شايستگي ها و ارزيابي آنها ،كانون ارزيابي
آزمون هاي روانشناسي صنعتي و سنجش و اندازه گيري ويژگي هاي انساني (هوش و استعداد، شخصيت،علايق شغلي)
كاربرد آزمون هاي روانشناسي صنعتي در جذب، استخدام و ارزيابي منابع انساني
روانشناسي يادگيري و آموزش كاركنان
انگيزش، روحيه، رضايت شغلي، رفتار مدني و تعهد سازماني ، نظريه ها و كاربرد ها
الگو هاي شخصيت سالم و ارزيابي آن
استرس شغلي، عوامل فردي ،شغلي و سازماني استرس زا
فرسودگي شغلي (تشخيص و راهکارها) و اندازه گيري آن
شرايط كار و تاثير عوامل فيزيكي و رواني استرس زا در محيط كار
برنامه هاي كمك رساني به كاركنانو مديريت استرس
مشاوره شغلي، مددكاري اجتماعي و سلامت كاركنان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار