دوره آموزشی هوش هیجانی 2

تمایز هوش هیجانی (EQ) با هوش شناختی(IQ)
چرا برخي افراد با هوشبهر بالا، در زندگي ضعيف عمل مي كنند ، اما افراد با هوشبهر متوسط در كمال تعجب بهتر و موفقتر عمل مي كنند؟
چگونه هوش هیجانی خود را بهبود ببخشیم؟
پنج حيطه اصلي توانايي هاي هوش هيجاني
خود آگاهي هیجانی
مديريت هيجانها
توانايي برانگيختن خود
هنر برقراري ارتباط مؤثر
ارتباط بین فردی
رشد و توسعه خودآگاهی هیجانی
نحوه ارزیابی های خود را مورد بررسی قرار دهید.
نسبت به عملکرد حواس خود آگاه باشید.
اهدف و مقاصد خود را بشناسید (اهداف آشکار و نهان).
اعمال (رفتارهایتان) را زیر نظر بگیرید.
آنها را با هم ترکیب کنید
مدیریت هیجان ها
مولفه های هیجان (فکر، رفتار، فیزیولوژی)
افکار؛ مسولیت آنها را بر عهده بگیرید، نسبت به افکار خودکار خود آگاه باشید، مراقب خطاهای فکر باشید، گفتگوهای درونی (افکار) سازنده خلق کنید.
فیزیولوژی؛ برانگیختگی خود را مدیریت کنید، تغییرات آن را تشخیص دهیم، تمرین آرمیدگی
رفتار؛ کنترل الگوهای رفتاری، شناسایی رفتارها، رفتارهای مخرب را اصلاح کنید، از حل مساله استفاده کنید.
تکنیکهای تکمیلی:
از شوخی استفاده کنید.
از نشخوار مشکلات فاصله بگیرید.
انرژی عاطفی خود را از نو جهت دهید.
بهداشت خواب
تغذیه سالم
ورزش منظم
برانگیختن خود:
چه تغییراتی می توانید در محیط خود ایجاد کنید؟
یک عبارت، یک فکر سازنده را یادداشت کنید.
از آن در زندگی روزمره استفاده کنید.
ارتباط موثر:
خودآشکار سازی
جرات ورزی
گوش دادن فعال (نه شنیدن!)
ارتباط های تیمی و گروهی
مهارت بین فردی
ارتباطهای بین فردی خود را تحلیل کنید.
حدود و مرزهای ارتباط را شناسایی کنید.
انتظارات خود را مشخص کنید.
ادراکها و دریافتهای خود را از طرف مقابل مورد بررسی قرار دهید.
ادراکات و انتظارات طرف مقابل را شناسایی کنید.
برخوردهای خاص را مورد بررسی قرار دهید.
نتایج و پیامدهای خود را از ارتباط مشخص کنید.
هوش هیجانی در کار و زندگی
رویکرد عاطفی خود را حفظ و از سرایت عاطفی جلوگیری کنید.
شنونده حمایتگر باشید.
پذیرشتان را از گفته های فرد نشان دهید.
به گوینده کمک کنید تا افکار و احساساتش را بیان کند.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار