دوره آموزشی مهارتهای رهبری

تعریف و ماهیت رهبری
خصوصیات رهبران
تشریح تفاوت رهبری با مدیریت
شناسایی منابع قدرت رهبران
اثر بخشی رهبری و قدرت رهبران
تجزیه و تحلیل نظریه های شخصیتی ، رفتاری و اقتضایی رهبران
تشریح مهارتهتای نوین رهبری
چالش های رهبران در عصر نوین

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار