دوره آموزشی فرهنگ سازمانی

فرهنگ و شاخصهای کلیدی فرهنگ سازمانی در ایران
کلیدهای کاربردی سازمان فرهنگ مدار و فرهنگ سازمانی
مبانی و کاربردهای اصول فرهنگ سازمانی در ایران
انواع فرهنگ بهینه سازمانی در جهان و ایران
روشهای کاربردی انتقال فرهنگ سازمانی به پرسنل
عوامل اجرایی فرهنگ سازمانی در سازمان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار