دوره آموزشی مدیریت استعداد

مقدمه وتعیین اهداف دوره
معارفه فراگیران و ایجاد فضای صمیمی درکلاس جهت تحقق اهداف دوره
معرفی مدل DISCازطریق رنگها ( قرمز- Dزرد-Iسبز-SآبیC)
ارائه خصوصیات مدلهای رفتاری مختلف درقالب فعالیتهای گروهی
ارائه نتایج تیمها درخصوص ویژگیهای شخصیتی هرگروه ومشاغل و فعالیتهای موردعلاقه هر گروه
بررسی تعارضات و اختلافات تیپهای شخصیتی متفاوت در کارهای تیمی
اهمیت تطبیق مدل رفتاری در بهبود اثربخشی ارتباطات و فعالیتهای تیمی
انجام بازیهای مدیریتی و توجه به رفتار فراگیران در بازی ها با توجه به خصوصیات رفتاری هر گروه و ارائه نتایج یادگیری توسط فراگیران.
ارائه مباحثت ئوری کار تیمی شامل، اهمیت کار تیمی، تفاوت تیم با گروه، خصوصیات تیمهای موفق، انواع 
تیم، وظایف لیدر یا رهبر تیم، اصول کار تیمی و مشکلات کار تیمی و ...

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار