روانشناسي صنعتي و سازماني

نقش و جايگاه منابع انساني در دنياي كار

تعريف روانشناسي، مكاتب، رويكردها و رشته هاي تخصصي

روانشناسي صنعتي/ سازماني، تاريخچه و حوزه هاي كاري آن

تفاوت هاي فردي در دنياي كار و طرح ريزي موفقيت شغلي از جهت روانشناختي

تجزيه و تحليل مشاغل، ويژگي ها والزامات روانشناختي آنها

تدوين شايستگي ها و ارزيابي آنها (كانون ارزيابي)

آزمون هاي روانشناسي صنعتي و سنجش و اندازه گيري ويژگي هاي انساني (هوش و استعداد، شخصيت، علايق شغلي)

كاربرد آزمون هاي روانشناسي صنعتي در جذب، استخدام و ارزيابي منابع انساني

روانشناسي يادگيري و آموزش كاركنان

انگيزش، روحيه، رضايت شغلي، رفتار مدني و تعهد سازماني (نظريه ها و كاربرد ها)

الگو هاي شخصيت سالم و ارزيابي آن

استرس شغلي( عوامل فردي ،شغلي و سازماني استرس زا)

فرسودگي شغلي (تشخيص و درمان) و اندازه گيري آن

شرايط كار و تاثير عوامل فيزيكي و رواني استرس زا در محيط كار

حادثه پذيري و حادثه آفريني در دنياي كار و رفتار هاي ضد توليد

برنامه هاي كمك رساني به كاركنان (EAP) و مديريت استرس

مشاوره شغلي، مددكاري اجتماعي و سلامت كاركنان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار