ارزیابی قابلیت‌ها و استخدام منابع انسانی

 اهمیت بکارگیری روشهای علمی در ارزیابی قابلیت‌های منابع انسانی

اهمیت بکارگیری روشهای علمی در ارزیابی قابلیت‌های منابع انسانی

تاریخچه ارزیابی و سنجش قابلیت های منابع انسانی

روش‌های کلاسیک و سنتی ارزیابی شایستگی‌ها یا قابلیت‌های منابع انسانی

روش‌های نوین ارزیابی و استخدام

مصاحبه و اصول آن به همراه کارگاه عملی

آشنایی با تست و آزمون‌های روانشناختی (آزمون‌های شناختی و غیر شناختی) در حوزه ارزیابی منابع انسانی

ابزارهای معتبر در سنجش قابلیت‌های منابع انسانی

رویکرد کانون ارزیابی در شناخت شایستگی‌ها Assessment Center

انواع قابلیت‌های تعریف شده در شرکت‌ها و سازمان‌های معتبر جهانی

روش‌های اعتباریابی معیارهای ارزیابی قابلیت‌ها و جذب منابع انسانی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار