اصول جانشين پروري

 مفهوم جانشين پروري در نظام سازماني

نحوه رهبري اثر بخش در جانشين پروري

شرايط پياده سازي اصول جانشين پروري در سازمان

قواعد ارتباطات محيطي و سازماني

شرايط امكان سنجي در جانشين پروري

تطبيق قواعد پياده سازي جانشين پروري در مدلهاي ملي و فرا ملي

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار