آموزشی مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

تعریف مدیریت منابع انسانی و وظایف آن

اصلاح ذهنیت‌های غلط موجود در سازمان‌ها در ارتباط با فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی

چه زمان نیاز به ایجاد واحد منابع انسانی به وجود می‌آید؟

نقش شیوه مدیریت منابع انسانی در پیش‌برد اهداف سازمان

جذب نیروی انسانی شایسته در سازمان و الزامات آن

توسعه نیروی انسانی

نگهداری نیروی انسانی در سازمان

لزوم ارتباط صحیح و یکپارچگی فعالیت‌های مختلف منابع انسانی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار