سرپرستی

 نقش و جایگاه سرپرستان در سازمان

هدایت و رهبری نیروی انسانی

آموزش و توسعه نیروی انسانی

ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

ایجاد انگیزه در نیروی انسانی

برنامه‌ریزی عملیاتی

سازماندهی فعالیت‌ها

کنترل عملیات

خلاقیت و نوآوری

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار