تكنيكهاي سنجش اثر بخشي آموزشي

تفاوت اندازه گيري و اثر بخشي

رابطه اندازه گيري و اثر بخشي

دلايل اثر بخشي آموزشي

انواع مدلهاي اثر بخشي آموزشي

شناسايي و تدوين شاخصهاي عملياتي و كاربردي

تعيين دوره هاي آموزشي كمي براي سنجش اثر بخشي آموزشي

نحوه طراحي ابزار مناسب براي سنجش اثر بخشي آموزشي

فرآيند سنجش اثر بخشي آموزشي

نحوه بكارگيري از نرم افزار آماري spssدر سنجش اثر بخشي آموزشي

تمرين عملي سنجش اثر بخشي آموزشي

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار