پرورش مهارت برقراری ارتباط مؤثر

چیستی فرآیند ارتباطات میان‌فردی

انواع ارتباطات

موانع ارتباطات میان‌فردی اثربخش

شنود مؤثر

سبک‌های شنود

چگونگی بهبود مهارت شنود مؤثر

فرآیند ارتباطات راغبانه

سیستم‌های جلوه مرجح در ارتباطات

تحلیل مراوده‌ای در ارتباطات مؤثر

استفاده مؤثر از زبان بدن در فرآیند ارتباطات

باورهای هفتگانه در ارتباطات

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار