پرورش مهارت‌های سرپرستی

تعریف سرپرستی

نقش سرپرست در سازمان

وظایف سرپرست در سازمان

مهارت‌های مورد نیاز یک سرپرست

استراتژی‌های انگیزش کارکنان

آشنایی با سبک‌های رهبری

پرورش مهارت‌های ارتباط مؤثر با کارکنان

مدیریت عملکرد کارکنان مشکل‌ساز

برنامه‌ریزی یک روز کاری سرپرست

اطلاعات لازم برای پذیرش مسؤلیت یک واحد کاری

پرورش مهارت‌های حل تعارضات کاری

مدیریت رفتارهای سیاسی

کنترل و مهار استرس فردی و سازمانی

نقش صد در موفقیت سرپرستی

نقش ژست‌ در موفقیت سرپرستی

پرورش مهارت دستور دادن

پرورش مهارت کار کردن با نسل جدید نیروی کار

چگونه قاطعیت را در خود تقویت کنیم؟

کمال مدیریت در سازمان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار