مدیریت تصویرسازی در سازمان

تعریف مدیریت تصویرسازی

اهمیت تصویرسازی در سازمان

استراتژی‌های کاهش در مدیریت تصویرسازی

استراتژی‌های افزایش در مدیریت تصویرسازی

استراتژی‌های مشترک در مدیریت تصویرسازی

توصیه‌های مهم به مدیران در تصویرسازی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار