مدیریت زمان

جنبه‌های زمان

تفاوت‌های فرهنگی و نگرش به زمان

فرآیند بهبود مدیریت زمان

شناسایی سیکل بهره‌وری روزانه افراد

نقش انگیزه کار و زندگی در مدیریت زمان

رویکرد جامعه‌شناختی زمان

رویکرد روانشناختی زمان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار