مدیریت منابع انسانی

چرا آموزش مديريت لازم است؟

روش هاي يادگيري دانش مديريت

تغيير رفتار

مخاطبين اين سمينار چه كساني هستند؟

هدف از اجراي اين سمينار چيست؟

سازمان چيست؟

مديريت چيست؟

منابع توليد چيستند؟

مدير كيست؟

مديريت علم است يا هنر؟

ويژگي هاي حرفه

مدير موفق و موثر

چیستی مدیریت منابع انسانی

تاریخچه مدیریت منابع انسانی

جنبه‌های سخت و نرم مدیریت منابع انسانی

استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی

وظایف صفی و ستادی مدیریت منابع انسانی

عوامل موثر در شكل گيري مديريت منابع انساني به صورت امروزي؛

اهميت مديريت منابع انساني

اهداف استراتژيك مديريت منابع انساني

كيفيت زندگي كاري

وظايف مديريت منابع انساني

پندهاي استخدامي

پندهاي انگيزشي

پندهاي رهبري

پندهاي ارتباطي و تفاهمي

پندهاي تيم سازي

پندهاي مربوط به مديريت اختلافات

پندهاي شغلي

پندهاي ارزيابي عملكرد

پندهاي مربوط به مديريت تغيير و تحول

انديشه هايي قطعي در مديريت رفتارها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار