مديريت خلاقيت و نوآوري

اصول و مفاهيم خلاقيت

ضرورت خلاقيت و نوآوري براي سازمان

اصول سازمانهاي خلاق

فرآيند خلاقيت

ويژگيهاي افراد خلاق

 اينرسي تفكر و روش هاي مهار آن(Six Hat – STC – PMI) 

 چهار پی درخلاقيت و نوآوري

موانع خلاقيت و راه كارهاي توسعه آن

روشهاي ايجاد خلاقيت

مفاهيم نوآوري

اشكال بروز نوآوري

انواع نوآوري و فرآيند آن

رابطه تحقيق و توسعه با خلاقيت و نوآوري

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار