روانشناسی صنعتی و سازمانی

روان شناسي صنعتي / سازماني چيست؟

چالش هاي روان شناسي صنعتي / سازماني در قرن21

توجه به تفاوت هاي فردي در عملكرد شغلي و فرسودگي شغلي

انگيزش و نظريه هاي انگيزشي و كاربرد آن

رضايت شغلي و كيفيت زندگي كاري

استرس هاي رواني و بهداشت رواني

زمينه هاي روان شناسي صنعتي / سازماني (تحليل شغل، استخدام كارمند و ارزيابي عملكرد كاركنان)

ارتباط در محل كار

رهبري اثربخش در سازمان

عوامل انساني در طراحي كار(ارگونومي)

نشانه هاي فشارهاي رواني و منابع آن (تعارض، اضطراب، افسردگي، وسواس، بيماريهاي رواني)

راه كارهاي مقابله با فشارهاي رواني

پيامدهاي شيفتهاي كاري و مديريت آن

هوش هيجاني و كاربرد آن در صنعت

اجراي تستهاي روانشناسي براي فراگيران

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار